Facebook Twitter
Nombre colaborador

Sebastián Amado (24-12-1971)

Enginyer civil


Formació acadèmica

- 2004 Màster en Mecànica de sòls i Enginyeria Fonamentacions. CEDEX, Madrid, Espanya.
- 1993 Facultat d'Enginyeria, Universitat República, Montevideo, Uruguai. Títol d'Enginyer Civil Estructural 2000.08.12.
- Curs Gestió de qualitat ISO 9000 per construcció: Institut d'Uruguai de Normes Tècniques (UNIT).


Experiència professional

- Actualment treballo a ENGITEC, SA des del 16 de novembre 2006, en qualitat d'Enginyer d'obres civils.


Formació complementària

- Idiomes: Català, Castellà, Anglès, Italià, Portuguès, Francès.
- Jornades sobre Tècniques Millora de Terreny i reforç de sòls amb Geosintètics; jornades SEMSIG-AETESS; Madrid 2004.
- Jornades Enginyeria de fonamentacions Universitat Montevideo, 2003.

Treballs realitzats

- Col.laboració en la redacció i direcció d'obres de projectes d'arquitectura i enginyeria realitzats fins a la data.