58 professionals

E4G aglutina un equip humà de 58 persones amb una experiència mitjana de més de 10 anys en la concepció i l'execució de projectes d'enginyeria i arquitectura:

10 arquitectes amb entre 5 i 20 anys d'experiència, 1 interiorista amb 15 anys d'experiència, 3 enginyers de camins, canals i ports amb 10 anys d'experiència, 3 enginyers civils amb entre 10 i 20 anys d'experiència, 10 enginyers industrials amb entre 5 i 20 anys d'experiència, 9 enginyers tècnics de diferents especialitats amb entre 10 i 30 anys d'experiència, 1 enginyer geòleg amb 5 anys d'experiència, 1 ambientòleg amb 5 anys d'experiència, 1 enginyer agrònom, 2 tècnics especialistes en traçat amb 20 anys d'experiència, 3 economistes, 11 tècnics de suport en delineació.

Facebook Twitter
Roser Bonet
Javier Andrés Fortunato
Cristina Palomares
Joan Mateu
Josep Mª Barreda
Mª Dolors Bonell
Jordi Cadena Navarro
Soledat Morán
Marc Vila
Sergi Riba
1 2 3 4 5