58 professionals

E4G aglutina un equip humà de 58 persones amb una experiència mitjana de més de 10 anys en la concepció i l'execució de projectes d'enginyeria i arquitectura:

10 arquitectes amb entre 5 i 20 anys d'experiència, 1 interiorista amb 15 anys d'experiència, 3 enginyers de camins, canals i ports amb 10 anys d'experiència, 3 enginyers civils amb entre 10 i 20 anys d'experiència, 10 enginyers industrials amb entre 5 i 20 anys d'experiència, 9 enginyers tècnics de diferents especialitats amb entre 10 i 30 anys d'experiència, 1 enginyer geòleg amb 5 anys d'experiència, 1 ambientòleg amb 5 anys d'experiència, 1 enginyer agrònom, 2 tècnics especialistes en traçat amb 20 anys d'experiència, 3 economistes, 11 tècnics de suport en delineació.

Facebook Twitter
Xavier Colell
Josep Mª Barreda
Jaume Escolà
Oscar Torres
Maria Amparo Martínez Milvaques
Josep Mª Planes
Pere Espuga
Javier Andrés Fortunato
Luis Alonso
Joan Mateu
1 2 3 4 5