58 professionals

E4G aglutina un equip humà de 58 persones amb una experiència mitjana de més de 10 anys en la concepció i l'execució de projectes d'enginyeria i arquitectura:

10 arquitectes amb entre 5 i 20 anys d'experiència, 1 interiorista amb 15 anys d'experiència, 3 enginyers de camins, canals i ports amb 10 anys d'experiència, 3 enginyers civils amb entre 10 i 20 anys d'experiència, 10 enginyers industrials amb entre 5 i 20 anys d'experiència, 9 enginyers tècnics de diferents especialitats amb entre 10 i 30 anys d'experiència, 1 enginyer geòleg amb 5 anys d'experiència, 1 ambientòleg amb 5 anys d'experiència, 1 enginyer agrònom, 2 tècnics especialistes en traçat amb 20 anys d'experiència, 3 economistes, 11 tècnics de suport en delineació.

Facebook Twitter
Josep Mª Planes
Raimon Díaz
Jaime Ferriz Clavijo
Augusto Sanz
Jaume Guilló
Sebastián Amado
Javier Andrés Fortunato
Jordi Llovera
Salvador Aldosa
Laura Nou
1 2 3 4 5